Preloader

Gør drøm til handling


Gør drøm til handling
er et længere forløb, der styrker elevernes handlingskompetence og personlige indstilling ved at give dem positive erfaringer med at handle på drømme og gode idéer. På længere sigt skal det bidrage til at give dem mod på at forfølge deres drømme. Under menupunktet Teori vil du kunne læse mere om handlingskompetence og personlig indstilling.

I dette forløb samarbejder eleverne. De stilles en konkret opgave, hvorefter de gennemgår en proces fra forberedelse over handling til evaluering. Handleopgaverne består af moduler indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab. Efter udførte handleopgaver vil eleverne derfor have opfyldt læringsmål både inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab og Fælles Mål. Læringsmålene kan du se under hver opgave.

Praktisk

• Hver handleopgave er berammet til fem moduler á 90 minutter. Hvert modul kan opdeles i to lektioner efter behov. Ud over modulerne skal der buges tid til udførelsen og en efterfølgende evaluering. Udførelsen er svær at rammesætte tidsmæssigt, inden eleverne er i gang med deres planlægning. Evalueringen følger klassens vante måde at evaluere processer og læring på.
• Forløbet kan afvikles hele året rundt.

God fornøjelse med Gør drøm til handling!