Preloader

Handleopgaver 0. - 3. klasse


Her finder du en introduktion til handleopgaverne til 0.-3. klasse. De er udarbejdet, så de giver aldersgruppen mulighed for både at drømme og handle i praksis. Indholdet i handleopgaverne er valgt til aldersgruppen med det henblik.

Hver af de tre handleopgaver består af samme opbygning:
1) På sporet af drømmen,
2) Idégenerering,
3) Udvælgelse,
4) Planlægning,
5) Forberedelse,
6) Handling,
7) Evaluering.
Under menupunktet Processen beskrives denne opbygning nærmere.

Det første, du skal gøre, er at vælge, hvilken handleopgave, din klasse skal udføre.

Dernæst skal du orientere dig under menupunktet Processen.

Til sidst detailplanlægger du forløbet, så det passer til dig og din klasse.

Her under finder du tre handleopgaver til 0. – 3. klasse. Du vælger selv, hvilken opgave der bedst kan passe til dig og din klasse.

Gør-en-forskel-dag

Kort fortalt

I dette forløb får eleverne idéer til en dag eller eftermiddag, hvor de gør en forskel for andre mennesker. Dagen eller eftermiddagen udføres i praksis. Overvej og beslut tidspunktet for udførelsen (dato, dag eller eftermiddag m.m.), så det fra starten bliver kendt for eleverne. De kan gøre en forskel for nogen i nærområdet eller et sted i den store verden.

Handleopgaven

Gør en forskel for andre mennesker en dag eller eftermiddag ud fra jeres drømme.

Processen for Gør-en-forskel-dag

Processen er beskrevet særskilt under menupunktet Processen. Dog er der i dette afsnit beskrivelser, der specifikt er tilknyttet denne handleopgave.

Modul 1. I forberedelsesmodulet undersøger eleverne, hvem der kan have brug for ”en forskel”. Konkret kan det gribes an ved at lave en fælles brainstorm. Det kan du gøre ved at skrive ”en forskel” på en elektronisk tavle eller en stor planche, der hænges op, så alle kan se den, imens der findes svar. Stil spørgsmålet: ”Hvem kan have brug for, at der bliver gjort en forskel for dem?” til klassen. Skriv alle elevernes forslag ned og opsummer gerne undervejs.

Måske giver det anledning til at undersøge noget nærmere. Ellers går I videre med processen. Klassen skal beslutte, hvem de gerne vil gøre en forskel for. Det kan gøres ved: •At vælge det, som klassen udviser mest positiv energi. •At lade eleverne stemme om, hvem de gerne vil gøre en forskel for. Modul 2. Under idégenereringen skal I vende tilbage til, hvem der har brug for en forskel. Hvis klassen eksempelvis har valgt, at de gerne vil gøre en forskel for ældre mennesker i nærområdet, skal de nu finde på idéer til, hvad de kan gøre som forskel. Stil spørgsmålet: ”Hvilken forskel kan I drømme om at gøre for x på en eftermiddag/dag?”. Følg idégenereringsmodulet under menupunktet Processen.

Modul 3-7. Følg resten af Processen.

 • Fælles Mål


 • Ud i naturen

  Kort fortalt

  I dette forløb får eleverne idéer til en oplevelse for andre i naturen. De bedste idéer planlægges og udføres i praksis.

  Du må gerne afgrænse naturen til at være et bestemt sted. F.eks. en nærliggende skov eller sø. Afgrænsningen kan eleverne også foretage under forberedelsesmodulet.

  Handleopgaven

  Lav en oplevelse i naturen for andre ud fra jeres drømme.

  Processen for Ud i naturen

  Følg Processen.

 • Fælles Mål


 • Velkommen til et sted

  Kort fortalt

  I dette forløb får eleverne idéer til, hvilket sted de vil byde velkommen til, og hvordan de vil gøre det. Stedet kan være deres by, skole, klasseværelse eller et sted i nærområdet. Det er vigtigt, at eleverne har indgående kendskab til stedet.

  Handleopgaven

  Byd velkommen til et sted ud fra jeres drømme.

  Processen for Velkommen til et sted

  Processen er beskrevet særskilt under menupunktet Processen. Dog er der i dette afsnit beskrivelser, der specifikt er tilknyttet denne handleopgave, hvis eleverne selv skal vælge et sted.

  Modul 1. I forberedelsesmodulet undersøger eleverne, hvilket sted de ønsker, at byde velkommen til. Konkret kan det gribes an ved at lave en fælles brainstorm. Det kan gøres ved at der skrives ”Velkommen til ….” på en elektronisk tavle eller en stor planche, som hænges op, så alle kan se den, imens der findes svar. Stil spørgsmålet til klassen: ”Hvilket sted kunne I tænke jer at byde velkommen til?” Skriv alle elevernes forslag ned og opsummer gerne undervejs.

  Måske giver det anledning til at undersøge noget nærmere. Ellers går I videre med processen. Klassen skal beslutte, hvilket sted, der skal bydes velkommen til. Det kan gøres ved:

  • At vælge det sted, som klassen udviser mest positiv energi for.
  • At lade eleverne stemme om, hvilket sted det skal være.

  Modul 2. Under idégenereringen skal I vende tilbage til, hvordan I byder velkommen til det sted, I har valgt. Hvis klassen eksempelvis har valgt, at de gerne vil byde velkommen til skolen, skal de nu finde på idéer til, hvordan de bedst gør det. Stil spørgsmålet: ”Hvordan byder vi velkommen til vores skole?”. Følg idégenereringsmodulet under menupunktet Processen.

  Modul 3-7. Følg resten af Processen.

 • Fælles Mål