Preloader

Processen 0. - 3. klasse


Her finder du en introduktion til processen til handleopgaverne. Du kan benytte den samme proces, uanset hvilken handleopgave, du vælger. Processen, der er beskrevet her under, er vejledende. Der findes adskillige andre metoder, der kan anvendes til entreprenørskabsforløb.

Processen er bygget op om følgende moduler:
1) På sporet af drømmen
2) Idégenerering
3) Udvælgelse
4) Planlægning
5) Forberedelse
6) Handling
7) Evaluering.

Forløbet kan både planlægges, så modulerne ligger umiddelbart efter hinanden, eller f.eks. et modul per uge. Vælg ud fra, hvad der passer bedst til jer. Modulerne er planlagt til en varighed af 90 minutter, på nær modul 6 og 7, der er kontekstafhængige. Modulerne kan deles til lektioner, hvor det giver mening.


Modul 1: På sporet af drømmen

I dette modul introduceres forløbet for klassen.

• Fortæl eleverne om den handleopgave, du har valgt.
• Fortæl eleverne om modulerne, de skal igennem. Brug Kopiark 1. Den finder du under menupunktet Værktøjer.
• Vær sammen nysgerrige og undersøgende på handleopgavens overskrift.
• Vær nysgerrig, tegn, skriv, fortæl, oplev, undersøg.
• Hvad betyder det at gøre en forskel for andre? Kan vi spørge nogen?
• Kender klassen nogen, der er gjort en forskel for?
• Hvad er oplevelser i naturen?
• Hvor er der natur i nærheden? Måske skal der kigges nærmere på naturen i nærheden af skolen.
• Hvordan byder man velkommen til et sted? Hvad gør andre? Kig i velkomstfoldere, velkomstfilm m.fl.


Modul 2: Idégenerering

I dette modul genererer eleverne idéer til handleopgaven.

De skal følge disse dogmeregler:
• Det gælder om at finde på MANGE idéer.
• ALLE idéer må komme frem.
• Sig ikke NEJ eller MEN. Sig JA til alle idéer.

Her er et par lærerkommentarer til dogmereglerne. Det gælder om kvantitet, når der findes på idéer. Jo flere idéer, jo mere sikkert bliver det, at der vil være nogle geniale og brugbare idéer til slut. Det er vigtigt, at eleverne ikke tænker i begrænsninger, når de finder på idéer. En vild eller skør idé kan senere udvikles. Hvis man oplever, at der bliver sagt NEJ… (nej, det kan ikke lade sig gøre…) eller MEN… (den idé er da meget god, men vi skal huske…), vil man miste mere og mere vilje og mod til at komme op med mange idéer.

• Sig den udvalgte handleopgave højt i klassen, og skriv handleopgaven ned, så alle kan se den. Tegn eventuelt til. Afslut med ”Hvad skal der ske?”

• Eleverne skal nu idégenere individuelt ved at skrive eller tegne på papirark i A5 størrelse. Brug gerne genbrugspapir. De skal skrive/tegne én idé per ark. Derfor skal de have en lille bunke med ark hver. Brug ca. 10-15 minutter.

• Når de 10-15 minutter er gået, og eleverne ikke kan finde på flere idéer, anvendes stimuli for at sætte skub i processen. Vælg både billedstimuli og lydstimuli. Sig handleopgaven igen og spørg: ”Hvad kan du nu finde på af idéer til opgaven, når du ser/hører dette?” Et billede vises ca. et halvt minut. En lydfil høres i hele sin længde. Fortæl dine elever, at det er helt okay, hvis der er et billede eller en lydfil, der ikke hjælper dem til at finde på flere idéer. Så venter de bare til næste billede/lydfil. Du finder billedstimuli og lydstimuli under menupunktet Stimuli. Det er ikke sikkert, du skal bruge alle billeder og lyde. Vurdér, hvornår eleverne ikke kan komme på flere idéer.

• Hæng idéerne op eller læg dem på gulvet.

• Lad eleverne en ad gangen fortælle om, hvad de enkelte idéer går ud på. Hjælp med at sætte idéerne i kategorier, så der bliver idéer, der hører sammen. Lad også de andre elever bygge videre på en idé, der er nævnt. På den måde bliver det klassens idéer og ikke den enkelte elevs, der bliver arbejdet videre med.

• Hæng afslutningsvist idéerne op i kategorierne.


Modul 3: Udvælgelse

I dette modul udvælges de bedste idéer.

• Start udvælgelsen ved at repetere kategorierne.
• Giv hver elev tre ark i A5 størrelse. I øverste venstre hjørne skriver de 1 på første ark, 2 på andet ark og 3 på tredje ark.

• Nu skal hver elev skrive eller tegne den af klassens idéer, de synes er bedst på ark 1 ud fra følgende kriterier:
 • Idéen skal klassen kunne udføre.
 • Idéen skal kunne udføres til tiden.

• Her efter fortsætter de med anden og tredje bedste idé ud fra samme kriterier.
• Eleverne fortæller på skift, hvilke idéer, de har valgt som nummer et, to og tre. De endelige idéer aftales nu ud fra elevernes mavefornemmelser og demokratiske beslutninger.
• De endelige idéer, der skal arbejdes videre med, skrives/tegnes ned og hænges op i klassen.


Modul 4: Planlægning

I dette modul planlægger eleverne, hvordan idéerne skal udføres.

• Har klassen ikke arbejdet med entreprenørskab før, kan handleopgaven planlægges sammen med hele klassen. Har eleverne derimod erfaring med planlægning og udførelse af idéer, kan klassen arbejde i grupper. Brug Kopiark 2. Den finder du under menupunktet Værktøjer.

• Fodsporene bruges til at planlægge skridtene hen til selve handlingen. Udskriv, så der er fodspor nok. Hvis klassen arbejder sammen, kan det være godt at udskrive dem i A3 størrelse. Lad eleverne klippe dem ud og læg dem på gulvet som skridt.

• Start med endemålet – handlingen. Skriv på sidste skridt, hvad idéerne er – altså handlingen der skal udføres. Spørg eleverne, hvad der nu skal ske for at nå derhen. Hvad skal der ske? Hvad skal der bruges? Hvem gør hvad? Skriv og tegn på fodsporene.

• Læg fodsporene i rigtig rækkefølge og skriv numre på.

Hvis der arbejdes i grupper, kan det være godt at skrive fodsporene ud på forskelligfarvet papir og lade hver gruppe have deres egen farve. Lad grupperne planlægge på samme måde som klassen.


Modul 5: Forberedelse

I dette modul forbereder eleverne handlingen ifølge planlægningen på fodsporene.


Modul 6: Handling

Handlingen udføres. Denne del af forløbet er vigtig. Det er her, eleverne i forskellige grader gerne skal opleve succeser med deres drømme, idéer og planer.


Modul 7: Evaluering

Vælg at evaluere forløbet på en måde, eleverne allerede kender, så evalueringen følger klassens vante måde at evaluere processer og læring på.