Preloader

Del din drøm


Del din drøm er det indledende forløb, som handler om, at eleverne skal udtrykke deres drøm og dele den. Forløbet tager udgangspunkt i en samtale med klassen om, hvad det vil sige at ’have en drøm’. Der kan vælges mellem tre forskellige udtryksformer:

Tegn din drøm (her tegner eller maler eleverne deres drøm)
Form din drøm (her former eleverne en skulptur af deres drøm)
Byg din drøm i Minecraft (her bygger eleverne en minecraft model).

Der tages afslutningsvis et billede af elevernes tegning, skulptur eller minecraft model, som uploades til Go Creative´s Galleri.

Forløb og opgaver

Snak først med eleverne om, hvad det vil sige at have en drøm. Herefter skal I i gang med opgaverne. Opgaverne findes både på elev-siden og på lærer-siden.

Du kan vælge at lade hele klassen arbejde med samme udtryksform eller lade det være frit op til eleverne at vælge selv. Hvis du vælger samme udtryksform for alle, kan du lade din klasse deltage i Del din drøm i de efterfølgende to år med de to andre udtryksformer.

Det kan godt være svært at definere sin drøm og udtrykke den. Derfor er der udviklet Drømmebilleder og Historier, som kan inspirere eleverne i deres proces med at blive bevidste om deres drømme. Under ”Historier” præsenteres eleverne for forskellige personligheder, som på hver sin måde har realiseret deres drømme. Historierne præsenterer både det kommercielle og det sociale aspekt – fx Bill Gates fra Microsoft, Henry Ford fra Ford, Walt Disney, Lionel Messi, Martin Luther King m.fl.

Galleri og gigantisk event

Alle billeder skal vende horisontalt (vandret), så de passer ind i Go Creatives Galleri. Del din drøm munder ud i, at elevernes billeder bliver vist i Go Creatives Galleri. Desuden bliver billederne en del af et storstilet event i en større by i Danmark den 20. november på FN Børnekonventionens fødselsdag hvert år.  

Særligt for Minecraft

Her under beskrives opgaven “Byg din drøm” i faserne før, under og efter forløbet:

Før


1. Efter samtaler på klassen om, hvad drømme er, og efter eleverne har fundet inspiration og tænkt over, hvad deres største drøm er - de skal kunne formulere og visualisere den – se videoen fra Triergaming.
2. Tal med eleverne om, hvordan man kan vise abstrakte begreber som venskab eller fred med en Minecraft model.
3. Overvej også, hvordan man kan gøre konstruktionerne interaktive for andre, når de kommer ind i byggeriet. Brug elever som kender Minecraft som ressourcer her - de vil kunne foreslå forskellige måder at gøre byggerierne interaktive.
4. Giv eleverne tid til at planlægge deres byggeri, med blyant og papir eller små modeller i andre materialer - ca. 15min.
5. Etabler et fælles kodeks for god opførsel, når man er i spillet. Tre enkle regler kan være: 1. Ingen griefing - dvs at man ødelægger andres byggeri.  2. Ingen spam - både i chatten og af Minecraft objekter. 3. Ingen trolling - drilleri.
6. Organiser klassen i grupper med op til 11 elever i hver gruppe. Hver elev tildeles et tal fra 1-11, svarende til numrene på de grunde som de kan bygge på.
7. Denne video viser, hvordan du kommer i gang. Hent Byg din drøm verdenen her


Under


1. Eleverne kommer ind i “Byg din drøm” ved spawn området (startområdet). Herfra kan de nemt finde deres grund ved enten at flyve derhen, eller ved at blive teleporteret fra startområdet gennem en portal.
2. Giv eleverne to-tre lektioner til at færdiggøre deres drøm. Det kan være en fordel at give en deadline cirka halvvejs, hvor de kan modtage feedback og inspiration fra hinanden til deres proces.
3. Når de har bygget færdigt, skal de dokumentere deres drøm. Vælg selv, hvilket output der giver bedst mening for din klasse: Billeder, videoer, 3D.
4. I denne video kan du se, hvordan du kan arbejde med enten billede, video eller 3D model.


Efter


1. Eleverne skal nu færdigbehandle deres drøm, så de er klar til upload.
2. Billeder kan beskæres og farver kan justeres før de sendes til upload.
3. Videosekvenser kan optages med powerpoint med tale ind over. Alternativt kan man bruge et gratis optageværktøj, fx Screencast-o-matic. Videoklippet må vare mellem 8 og 15 sekunder.
4. 3D modeller kan integreres i en powerpoint. Modellen skal animeres, så man ser den fra flere sider og powerpointen skal gemmes som mp4 fil.


Praktisk

• Forløbet Del din drøm er berammet til 4-6 lektioner á 45 minutter.
• Sidste frist for upload af billeder til Go Creatives webgalleri er den 16. oktober 2018.
God fornøjelse med Del din drøm!