Preloader

Handleopgaver 4. - 6. klasse


Her finder du en introduktion til handleopgaverne til 4.-6. klasse. De er udarbejdet, så de giver aldersgruppen mulighed for både at drømme og handle i praksis. Indholdet i handleopgaverne er valgt til aldersgruppen med det henblik.

Hver af de tre handleopgaver består af samme opbygning:
1) På sporet af drømmen,
2) Idégenerering,
3) Udvælgelse,
4) Planlægning,
5) Forberedelse,
6) Handling,
7) Evaluering.
Under menupunktet Processen beskrives denne opbygning nærmere.

Det første, du skal gøre, er at vælge, hvilken handleopgave, din klasse skal udføre.

Dernæst skal du orientere dig under menupunktet Processen.

Til sidst detailplanlægger du forløbet, så det passer til dig og din klasse.

Her under finder du tre handleopgaver til 4. – 6. klasse. Du vælger selv, hvilken opgave der bedst kan passe til dig og din klasse.

Trivselsdag

Kort fortalt

I dette forløb får eleverne idéer til en dag, hvor de sætter fokus på andre menneskers trivsel. De bedste idéer udvælges, dagen planlægges og den udføres i praksis. Overvej og beslut tidspunktet for udførelsen (dato, dag eller eftermiddag m.m.), så det fra starten bliver kendt for eleverne. Dagen kan planlægges på Skolernes Trivselsdag, som er den første fredag i marts hvert år. Dagen kan sagtens planlægges på alle andre datoer, og måske giver en anden dato bedre mening for de involverede parter.

Handleopgaven

Lav en trivselsdag for en udvalgt gruppe af mennesker. Brug jeres forestillinger og drømme om trivsel undervejs i processen. I skal selv designe og layoute en invitation.

Processen for Trivselsdag

Processen er beskrevet særskilt under menupunktet Processen. Dog er der i dette afsnit beskrivelser, der specifikt er tilknyttet denne handleopgave.

Modul 1. I forberedelsesmodulet skal der tages beslutning om, hvem trivselsdagen skal være for. Her gælder det om at være nysgerrig på/finde idéer til, hvem der kan have brug for en trivselsdag. Det kan være de ældre på et plejehjem, personalet på en lokal arbejdsplads, flygtninge, børnehavebørn, etc. Her findes ikke et bestemt facit.

Det kan gribes an ved at lave en fælles brainstorm. Det kan du gøre ved at skrive ”trivselsdag” på en elektronisk tavle eller en stor planche, der hænges op, så alle kan se den, imens der findes svar. Stil spørgsmålet: ”Hvem kan have brug for en trivselsdag?” til klassen. Skriv alle elevernes forslag ned og opsummer gerne undervejs. Måske giver det anledning til at undersøge noget nærmere. Ellers går I videre med processen. Klassen skal beslutte, hvem de gerne vil lave en trivselsdag for. Det kan gøres ved:

•At følge klassens positive energi: Hvor har deres interesse været størst? •At lade eleverne stemme om, hvem de gerne vil lave en trivselsdag for.

Modul 2-7. Følg resten af Processen.

 • Fælles Mål


 • Ude-møbel

  Kort fortalt

  I dette forløb laves et eller flere »møbler« til et offentligt uderum/fristed/park i lokalområdet. Klassen designer selv møblerne, fremstiller dem, placerer dem og afholder måske fernisering. Aftal gerne på forhånd med kommune eller borgerforening, hvor der kan mangle elevdesignede byrumsmøbler. Forløbet afsluttes med, at eleverne skriver en artikel om deres ude-møbel. Artiklen udgives i relevante medier.

  Handleopgaven

  Lav jeres drømme-ude-møbel, der passer til x sted.

  Processen for Byrumsmøbel

  Følg Processen.
  Under Modul 1 kan det være en fordel at italesætte en meget bred forståelse af møbler. Fra bildæk beklædt med flet og malede land-art træstubbe til udendørs loungesofa af genbrugsmaterialer eller halmballer og til…

 • Fælles Mål


 • Kortfilm

  Kort fortalt

  I dette forløb laves en kortfilm.
  Vælg om kortfilmen skal være en dokumentarfilm eller fiktionsfilm.
  Lad elevernes fantasi og drømme afgøre, hvilket indhold filmen skal have. Dette gøres under processen, hvor eleverne finder på idéer til kortfilmens indhold. Den endelige idé skrives til et filmanuskript med den dramaturgi og de filmiske virkemidler, der fagligt passer til klassens niveau. Fx kan berettemodellen anvendes som ramme og der kan bruges set up og pay off.

  Klassen samarbejder som et rigtigt filmset. Filmsettet kan have følgende roller:

  Instruktør (det kan med fordel være to instruktører, der samarbejder)
  Belysningsmester (sørger for rette lys)
  Fotograf (filmer de enkelte scener)
  Lydtekniker (arbejder både med reallyd, baggrundslyde, musik)
  Klapper (fotografens assistent/styrer klaptræ)
  Kostumier (ansvar for skuespillernes visuelle udtryk – tøj, frisure m.m.)
  Scenograf (ansvar for lokalisation, indretning og rekvisitter)
  Skuespillere
  Runner (løser pludselige problemer og er hele tiden kontaktbar for alle)
  PR-ansvarlig (formidling omkring filmen til omverdenen, forældre, skolens hjemmeside, avis, lokal biograf)
  Klipper (klipper filmen sammen i et klippeprogram, fx Movie Maker, iMovie).

  De fleste af rollerne kan bemandes af 2-3 elever. Lad gerne eleverne ønske de enkelte roller under processens Modul 4: Planlægning. Eventuelt kan de skrive en ansøgning til de roller, de allerhelst ønsker i filmsettet.

  Den færdige kortfilm kan vises uden for skolens rammer. Fx i en lokal biograf eller kulturinstitution.

  Handleopgaven

  Lav en kortfilm. Klassen skal samarbejde som et rigtigt filmset. Men først skal I finde på idéer til indhold i filmen. Hvad kunne I tænke jer at lave en kortfilm om? Skal det være en fiktionsfilm eller en dokumentarfilm?

  Processen for Kortfilm

  Følg Processen.
  Inddrag rollerne i et filmset under Modul 4.

 • Fælles Mål