Preloader

Handleopgaver 7. - 10. klasse


Her finder du en introduktion til handleopgaverne til 7.-10. klasse. Der er til skoleåret 2017/2018 udviklet én handleopgave, men der er flere på vej. De udarbejdes, så de giver aldersgruppen mulighed for både at drømme og handle i praksis. Indholdet i handleopgaverne er valgt til aldersgruppen med det henblik.

En handleopgave består af følgende opbygning:
1) På sporet af drømmen,
2) Idégenerering,
3) Udvælgelse,
4) Planlægning,
5) Forberedelse,
6) Handling,
7) Evaluering. 
Under menupunktet Processen beskrives denne opbygning nærmere.

Det første, du skal gøre, er at læse om handleopgaven.

Dernæst skal du orientere dig under menupunktet Processen.

Til sidst detailplanlægger du forløbet, så det passer til dig og din klasse.

Her under finder du handleopgaven til 7.-10. klasse. 

Arrangement på FN Børnekonventionens fødselsdag den 20. november

Kort fortalt

I dette forløb får eleverne idéer til et lokalt arrangement på FN Børnekonventionens fødselsdag den 20. november. Del din drøm er en årlig tilbagevendende begivenhed, som hvert år kulminerer med en landsdækkende markering. I dette forløb får eleverne mulighed for at markere fødselsdagen lokalt. Eleverne finde på idéer til det lokale arrangement. De bedste idéer udvælges, dagen planlægges og den udføres i praksis. Arrangementet kan udføres i samarbejde med andre uden for skolen.

Handleopgaven

Lav et lokalt arrangement på FN Børnekonventionens fødselsdag den 20. november ud fra temaet drømme. Parallelt med jeres arrangement står Go Creative for en national markering af dagen ud fra Del din drøm. I må gerne inddrage personer og foreninger uden for skolen i planlægningen og udførelsen af dagen. Det er jer der skal finde på indhold til dagen, planlægge og udføre.

Processen for Arrangement på FN Børnekonventionens fødselsdag den 20. november

Processen er beskrevet særskilt under menupunktet Processen. Dog er der i dette afsnit beskrivelser, der specifikt er tilknyttet denne handleopgave.

Modul 1. I forberedelsesmodulet skal der tages stilling til, om arrangementet skal planlægges og udføres i samarbejde med andre. Her er det oplagt, at eleverne bruger deres netværk. Det kan gribes an ved at lave en fælles brainstorm. Det kan du gøre ved at skrive ”netværk på en elektronisk tavle eller en stor planche, der hænges op, så alle kan se den, imens der findes svar. Stil spørgsmålet: ”Hvem kender vi, som vi kan planlægge og udføre arrangementet sammen med?” til klassen. Skriv alle elevernes forslag ned og opsummer gerne undervejs. Måske giver det anledning til at undersøge noget nærmere. Ellers går I videre med processen og tager endelig stilling til, om der skal samarbejdes med andre, og hvem der i så fald skal samarbejdes med. Det kan ske ud fra følgende:

  • At følge klassens positive energi: Hvor har deres interesse været størst?
  • At lade eleverne stemme om, om der skal planlægges og udføres i samarbejde med andre.
Modul 2-7. Følg resten af Processen.

  • Fælles Mål