Preloader

Handleopgaver 7. - 10. klasse


Her finder du en introduktion til handleopgaverne til 7.-10. klasse. De er udarbejdet, så de giver aldersgruppen mulighed for både at drømme og handle i praksis. Indholdet i handleopgaverne er valgt til aldersgruppen med det henblik. Her under findes forslag til tre forløb, hvor Fælles Mål fra danskfaget indgår i elevernes læringsmål samt indhold fra fag som historie, samfundsfag, kristendomskundskab, biologi, fysik/kemi, geografi og matematik. Hvilke færdigheds- og vidensmål, der indgår fra disse fag, vil være afhængigt af elevernes drømme og idéer samt vægtning af fag, og vil derfor først opstå under processen.

En handleopgave består af følgende opbygning:
1) På sporet af drømmen,
2) Idégenerering,
3) Udvælgelse,
4) Planlægning,
5) Forberedelse,
6) Handling,
7) Evaluering. 

Under menupunktet Processen beskrives denne opbygning nærmere.

Det første, du skal gøre, er at læse om handleopgaven.

Dernæst skal du orientere dig under menupunktet Processen.

Til sidst detailplanlægger du forløbet, så det passer til dig og din klasse.

Ifølge folkeskolelovens § 5, stk. 1, skal indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Sådanne sammenhænge kan opleves i tværfagligt arbejde – her i Go Creative med dansk som det gennemgående fag. Undervisningen i fagene skal både give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer og mulighed for at anvende disse gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger. Samarbejdspartnere kan også indgå i processen fra begyndelsen, så forløbet bliver et samskabelsesprojekt. Forløbene kan afsluttes med fremlæggelser som en del af evalueringen, hvor elevernes læreprocesser og -udbytte inden for fremlæggelser og fremstilling af relevante produkter fremmes. Fremlæggelserne kan indeholde produkter, der fremstilles både under og efter selve handlingerne. Fx plakat med invitationer (fysisk og digital), radioreportage, kortfilm, artikel, model, tableau m.m. Det kan være et krav til eleverne, at fremlæggelserne skal indeholde perspektiver ud fra selve handlingen. (Kjeld Fredens 2017: Læring med kroppen forrest). Til at give eleverne feedback ved fremlæggelser, kan der inviteres eksterne gæster ud over lærere og pædagoger. 

Arrangement på FN Børnekonventionens fødselsdag den 20. november

Kort fortalt

I dette forløb får eleverne idéer til et lokalt arrangement på FN Børnekonventionens fødselsdag den 20. november. Del din drøm er en årlig tilbagevendende begivenhed, som hvert år kulminerer med en landsdækkende markering. Fagene dansk og samfundsfag indgår. I dette forløb får eleverne mulighed for at markere fødselsdagen lokalt. Eleverne finde på idéer til det lokale arrangement. De bedste idéer udvælges, dagen planlægges og den udføres i praksis. Arrangementet kan udføres i samarbejde med andre uden for skolen. 

Handleopgaven

Lav et lokalt arrangement på FN Børnekonventionens fødselsdag den 20. november ud fra temaet drømme. Parallelt med jeres arrangement står Go Creative for en national markering af dagen ud fra Del din drøm. I må gerne inddrage personer og foreninger uden for skolen i planlægningen og udførelsen af dagen. Det er jer der skal finde på indhold til dagen, planlægge og udføre. Hvilke idéer kan I finde på? Hvilke drømme har I for udførelse af dagen?

Processen for Arrangement på FN Børnekonventionens fødselsdag den 20. november

Processen er beskrevet særskilt under menupunktet Processen. Dog er der i dette afsnit beskrivelser, der specifikt er tilknyttet denne handleopgave.

Modul 1. I forberedelsesmodulet På sporet af drømmen skal der tages stilling til, om arrangementet skal planlægges og udføres i samarbejde med andre. Her er det oplagt, at eleverne bruger deres netværk. Det kan gribes an ved at lave en fælles brainstorm. Det kan du gøre ved at skrive ”netværk på en elektronisk tavle eller en stor planche, der hænges op, så alle kan se den, imens der findes forslag. Stil spørgsmålet: ”Hvem kender vi, som vi kan planlægge og udføre arrangementet sammen med?” til klassen. Skriv alle elevernes forslag ned og opsummer gerne undervejs. Måske giver det anledning til at undersøge noget nærmere. Ellers går I videre med processen og tager endelig stilling til, om der skal samarbejdes med andre, og hvem der i så fald skal samarbejdes med. Det kan ske ud fra følgende:

 • At følge klassens positive energi: Hvor har deres interesse været størst?
 • At lade eleverne stemme om, om der skal planlægges og udføres i samarbejde med andre.
Modul 2-7. Følg resten af Processen.

 • Fælles Mål

 • Kulturmøde

  Kort fortalt

  I dette forløb får eleverne idéer til et lokalt kulturmøde. Kulturmøde skal forstås bredt og ud over dansk kan følgende fag indgå: historie, samfundsfag, kristendomskundskab. Eleverne finde på idéer til et lokalt kulturmøde. I forberedelsesmodulet På sporet af drømmen findes der ud af, hvem skal mødes, og hvorfor de skal mødes. I modulet Idégenerering findes på idéer til, hvad de skal mødes om, og hvor de skal mødes. De bedste idéer udvælges, kulturmødet planlægges, og det udføres i praksis. Kulturmødet kan planlægges og udføres i samarbejde med andre uden for skolen. Menneskerne, der mødes, kan fx være på tværs af: politiske ideologier, religion, sociale grupper, lokalområdets særlige historiske karakter. Efter kulturmødet har fundet sted, kan elevernes erfaringer og oplevelser bruges som afsæt i den efterfølgende undervisning i de enkelte fag.  

  Handleopgaven

  Lav et lokalt kulturmøde, hvor mennesker mødes om noget på tværs af fx politiske ideologier, religion, sociale grupper, lokalområdets særlige historiske karakter. I må gerne inddrage personer og foreninger uden for skolen i planlægningen og udførelsen af dagen. Det er jer, der skal finde på indhold og lokation til dagen, planlægge og udføre. Hvilke idéer til kulturmøde, kan I finde. Hvilke drømme har I her inden for?

  Processen for Kulturmøde

  Processen er beskrevet særskilt under menupunktet Processen. Dog er der i dette afsnit beskrivelser, der specifikt er tilknyttet denne handleopgave.

  Modul 1. I forberedelsesmodulet På sporet af drømmen skal der tages stilling til, hvilke mennesker der skal deltage i kulturmødet, og hvorfor de skal mødes. Her er det oplagt, at eleverne bruger både deres nysgerrighed og viden og færdigheder fra fagene historie, samfundsfag, kristendomskundskab. Du kan evt. vælge et eller to fag ud. Det kan gribes an ved at lave en fælles brainstorm. Det kan du gøre ved at skrive ”Kulturmøde for hvem og hvorfor?” på en elektronisk tavle eller en stor planche, der hænges op, så alle kan se den, imens der findes svar. Stil spørgsmålet til klassen: ”Hvad er vi nysgerrige på, og hvad ved vi fra xxxx fag, der kan være vigtigt, når vi skal finde ud af, hvem vi skal lave et kulturmøde for?” Skriv alle elevernes forslag ned og opsummer gerne undervejs. Måske giver det anledning til at undersøge noget nærmere. Ellers går I videre med processen og tager endelig stilling til, hvilke mennesker, der skal mødes. Det kan ske ud fra følgende:

  • At følge klassens positive energi: Hvor har deres interesse været størst?
  • At lade eleverne stemme om, hvilke mennesker der skal mødes. 
  Modul 2-7. Følg resten af Processen. Undervejs i idegenereringen og planlægningen kan det blive tydeligt, om der skal involveres samarbejdspartnere.

 • Fælles Mål

 • Naturfagssti

  Kort fortalt

  I dette forløb får eleverne idéer til en lokal naturfagssti, der giver borgere oplevelser og viden inden for naturfagene. Følgende fag indgår: dansk, biologi, fysik/kemi, geografi. Evt. kan matematik - geometri og måling - indgå i forbindelse med tegninger og målinger af ruten. Naturfagsstien skal etableres, og her kan det være en fordel at samarbejde med lokale foreninger, kommune og andre interessenter. Eleverne finder på idéer til en naturfagssti i lokalområdet. I forberedelsesmodulet På sporet af drømmen findes der ud af, hvor sådan en sti kan etableres. I modulet Idégenerering findes på idéer til, hvordan naturfagsstien skal være. Naturfagsstien kan fx bestå af QR koder, spørgsmål/quiz som vejvisere, Geocaching, indgå som en del af Spor i Landskabet, Skolespor http://www.spor.dk/skolespor.

  Handleopgaven

  Lav naturfagssti i lokalområdet. Stien skal give borgere oplevelser og viden inden for naturfag som biologi, fysik/kemi, geografi. I må gerne inddrage foreninger, kommune og andre interessenter uden for skolen i planlægningen og etableringen af naturfagsstien. Det er jer, der skal finde ud af, hvor stien kan og skal være, og hvordan stien skal være, så borgere får mulighed for oplevelser og viden inden for naturfagene. Hvilke idéer kan I finde på? Hvilke drømme har I for en natursti?

  Processen for Naturfagssti

  Processen er beskrevet særskilt under menupunktet Processen. Dog er der i dette afsnit beskrivelser, der specifikt er tilknyttet denne handleopgave.

  Modul 1. I forberedelsesmodulet På sporet af drømmen skal der tages stilling til, hvor stien kan og skal etableres. Her kan inddrages foreninger, kommune og andre interessenter uden for skolen. Det kan gribes an ved at lave en fælles brainstorm. Det kan du gøre ved at skrive ”Naturfagssti hvor?” på en elektronisk tavle eller en stor planche, der hænges op, så alle kan se den, imens der findes svar. Stil spørgsmålet: ”Hvor kan vi lave en naturfagssti her i lokalområdet?” til klassen. Skriv alle elevernes forslag ned og opsummer gerne undervejs. Måske giver det anledning til at undersøge noget nærmere. Lad eleverne være nysgerrige – lad være med at kassere forslag med det samme, men undersøg dem. Ellers går I videre med processen og tager endelig stilling til, hvor naturfagsstien skal etableres. Det kan ske ud fra følgende:

  • At følge klassens positive energi: Hvor har deres interesse været størst(hvor det i praksis kan være muligt)?
  • At lade eleverne stemme om, hvor naturfagsstien skal etableres (hvor det i praksis kan være muligt). 
  Modul 2-7. Følg resten af Processen. Samarbejdspartnere kan involveres i flere af modulerne.

 • Fælles Mål