Preloader

Teori


Go Creative bygger på teorien, at børn og unge udvikler deres evner til at drømme og får mod til at drømme store drømme, når de gives tid og inspiration til det. Det får de i Del din drøm.

Handlingskompetence skal forstås som kompetencen til at kunne handle i konkrete situationer i demokratiske fællesskaber i en foranderlig og kontingent verden. At kunne handle er at kunne iværksætte idéer, planer og initiativer, så de bliver virkeliggjorte. Du kan læse mere om det i (Brinkmann 2007) og (Rasmussen et al. 2015).

Personlig indstilling skal forstås som tiltro til egne evner, mod, at acceptere usikkerhed, at turde fejle, at turde drømme og at forholde sig etisk. Tiltro til egne evner og barnets vurdering af egne evner samles i begrebet self-efficacy (Bandura 2012). Hvis et barn er i besiddelse af lav eller manglende self-efficacy, vil det ifølge Bandura medvirke til manglende mod og handling fra barnet, også på længere sigt. Barnets self-efficacy kan bl.a. udvikles ved vellykkede erfaringer med handleopgaver og andre mestringsoplevelser. Du kan læse mere om det i (Rasmussen et al. 2015) og (Bandura 2012).

Desuden er der en gældende problematik, når problemer og udfordringer håndteres af voksne omkring børn i stedet for børnene selv. Problematikken tages bl.a. op af Per Schultz Jørgensen, der foreslår, at børns karakter skal styrkes.

”Vi er helt klar over, hvor vigtigt det er, at børn i dag har et stort mål af selvstændighed, og at de kan tage et ansvar. Det er absolut noget, vi ønsker, de når frem til. Men vi er tilbøjelige til at tro, at det kommer af sig selv. Vi skal hjælpe børn til at finde retning, mening og målestok ved at styrke deres karakter. Det betyder skridt for skridt at give dem en erfaring med egen styring og en tro på at de har et ansvar og klarer det pres, de kommer ud for” (Jørgensen 2014).

Gør drøm til handling er medvirkende til at styrke børns karakter. Barnet har nemlig med Jørgensens ord brug for erfaring med at kunne håndtere alderssvarende ansvar og pres, som de gives gennem handleopgaverne. Du kan læse mere om det i (Jørgensen 2014).


Brinkmann, S. (2007). Dannelse, selvdannelse og den praktiske fornuft. I Brinkmann, S., Elkjær, B. & Rømer, T. A.: Dewey i dag – en håndsrækning til læreruddannelsen. København: Unge Pædagoger

Jørgensen, Per Schultz (2014): Styrk dit barns karakter- et forsvar for børn, barndom og karakterdannelse. København: Kristeligt Dagblads Forlag.

Rasmussen, A., Moberg, K. og Revsbech, C. (2015). Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse - perspektiver på mål, undervisning og evaluering. Odense: Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise

Bandura, Albert (2012): Self-efficacy, i Kognition & Pædagogik. Nr. 83, 22. årgang. København: Dansk Psykologisk Forlag.