Preloader

Processen 4. - 6. klasse


Her finder du en introduktion til processen til handleopgaverne. Du kan benytte den samme proces, uanset hvilken handleopgave, du vælger. Processen, der er beskrevet her under, er vejledende. Der findes adskillige andre metoder, der kan anvendes til entreprenørskabsforløb.

Processen er bygget op om følgende moduler:
1) På sporet af drømmen
2) Idégenerering
3) Udvælgelse
4) Planlægning
5) Forberedelse
6) Handling
7) Evaluering.

Forløbet kan både planlægges, så modulerne ligger umiddelbart efter hinanden, eller f.eks. et modul per uge. Vælg ud fra, hvad der passer bedst til jer. Modulerne er planlagt til en varighed af 90 minutter, på nær modul 6 og 7, der er kontekstafhængige. Modulerne kan deles til lektioner, hvor det giver mening.


Modul 1: På sporet af drømmen

I dette modul introduceres forløbet for klassen.

• Fortæl eleverne om den handleopgave, du har valgt.
• Fortæl eleverne om modulerne, de skal igennem. Brug Kopiark 1. Den finder du under menupunktet Værktøjer.
• Vær sammen nysgerrige og undersøgende på handleopgavens overskrift.
• Vær nysgerrig, tegn, skriv, fortæl, oplev, undersøg.
• Hvad er trivsel? Hvad kan der ske, hvis man ikke trives? Hvilke grunde kan der være til, at man ikke trives?
• Hvad er et møbel?
• Hvad er en kortfilm? Hvad er forskellen på en fiktionsfilm og en dokumentarfilm? Hvilke filmiske virkemidler kender klassen? Osv.

Her på mellemtrinnet kan eleverne begynde at tænke i netværk. Derfor kan det være en fordel at bruge flere lektioner under dette modul. Kender eleverne nogen, de kan spørge/interviewe i forbindelse med at undersøge og være nysgerrig på handleopgavens overskrift? Udarbejd evt. en interviewguide sammen med eleverne, inden de interviewer.

Det kan også være, at der under dette modul skal arbejdes fagligt med handleopgavens emne. Fx teori om trivsel, møbeldesign, filmdramaturgi og filmiske virkemidler.

Modul 2: Idégenerering

I dette modul genererer eleverne idéer til handleopgaven.

De skal følge disse dogmeregler:
• Det gælder om at finde på MANGE idéer.
• ALLE idéer må komme frem.
• Sig ikke NEJ eller MEN. Sig JA til alle idéer.

Her er et par lærerkommentarer til dogmereglerne. Det gælder om kvantitet, når der findes på idéer. Jo flere idéer, jo mere sikkert bliver det, at der vil være nogle geniale og brugbare idéer til slut. Det er vigtigt, at eleverne ikke tænker i begrænsninger, når de finder på idéer. En vild eller skør idé kan senere udvikles. Hvis man oplever, at der bliver sagt NEJ… (nej, det kan ikke lade sig gøre…) eller MEN… (den idé er da meget god, men vi skal huske…), vil man miste mere og mere vilje og mod til at komme op med mange idéer.

• Sig den udvalgte handleopgave højt i klassen, og skriv handleopgaven ned, så alle kan se den. Tegn eventuelt til. Afslut med ”Hvad skal der ske?”

• Eleverne skal nu idégenere individuelt ved at skrive på Post-it. De skal skrive én idé per Post-it. Derfor skal de have en lille bunke hver. Brug ca. 10-15 minutter.

• Når de 10-15 minutter er gået, og eleverne ikke kan finde på flere idéer, anvendes stimuli for at sætte skub i processen. Vælg både billedstimuli og lydstimuli. Sig handleopgaven igen og spørg: ”Hvad kan du nu finde på af idéer til opgaven, når du ser/hører dette?” Et billede vises ca. et halvt minut. En lydfil høres i hele sin længde. Fortæl dine elever, at det er helt okay, hvis der er et billede eller en lydfil, der ikke hjælper dem til at finde på flere idéer. Så venter de bare til næste billede/lydfil. Du finder billedstimuli og lydstimuli under menupunktet Stimuli. Det er ikke sikkert, du skal bruge alle billeder og lyde. Vurdér, hvornår eleverne ikke kan komme på flere idéer.

• Hæng idéerne op i rummet. Hver idé hænges selvstændigt op.

• Giv hver elev tre tomme Post-its og lad eleverne gå rundt og læse alle idéerne. Undervejs skriver de tre af de idéer ned, som de kan tænke sig, klassen skal arbejde videre med.

• Lad eleverne en ad gangen fortælle om, hvad de tre idéer går ud på. Hjælp med at sætte idéerne i kategorier, så der bliver idéer, der hører sammen. Lad også de andre elever bygge videre på en idé, der er nævnt. På den måde bliver det klassens idéer og ikke den enkelte elevs, der bliver arbejdet videre med.

• Hæng afslutningsvist idéerne op i kategorierne.


Modul 3: Udvælgelse

I dette modul analyseres og udvælges de bedste idéer.

• Start udvælgelsen ved at repetere kategorierne.
• Giv hver elev tre Post-its, gerne i tre forskellige farver. I øverste venstre hjørne skriver de 1 på første Post-it, 2 på andet Post-it og 3 på tredje Post-it.

• Nu skal hver elev skrive den af klassens idéer, de synes er bedst på Post-it 1 ud fra følgende kriterier:
• Idéen skal klassen kunne udføre indenfor x tidsramme og x budget (som evt. kan være 0 kr).
• Idéen skal skabe nytteværdi for andre.

• Her efter fortsætter de med anden og tredje bedste idé ud fra samme kriterier.
• Eleverne fortæller på skift, hvilke idéer, de har valgt som nummer et, to og tre.

• Der udvælges nu otte-ti idéer ud fra elevernes mavefornemmelser/drømme og demokratiske beslutninger. Disse idéer skal eleverne analysere ud fra Kopiark 3 og/eller Kopiark 4. Dem finder du under menupunktet Værktøjer. Lad gerne eleverne lave analyserne i grupper, hvor hver gruppe analyserer to-tre idéer. Den enkelte idé skal gerne analyseres af flere grupper. Kopiarkene kan printes eller bruges på computer.

• De endelige idéer, der skal arbejdes videre med, udvælges nu ud fra analyserne, skrives ned og hænges op i klassen.
Modul 4: Planlægning

I dette modul planlægger eleverne, hvordan idéerne skal udføres.

• Har klassen ikke arbejdet med entreprenørskab før, kan handleopgaven planlægges sammen med hele klassen. Har eleverne derimod erfaring med planlægning og udførelse af idéer, kan klassen arbejde i grupper. Brug procesplanen på Kopiark 5. Den finder du under menupunktet Værktøjer. Print gerne i A3 størrelse. Den kan også bruges på computer.

• Procesplanen udfyldes af eleverne. Start med endemålet – handlingen og Fælles Mål. Spørg eleverne, hvad der nu skal ske for at nå derhen. Hvad skal der ske? Hvad skal der bruges? Hvem gør hvad? Hvem kan hjælpe? Hvornår skal det gøres? Planlæg og skriv i felterne. Som stien på planen viser, er vejen til målet sjældent en lige vej.

Hvis der arbejdes i grupper, har hver gruppe deres egen procesplan. Hæng dem synligt i klassen og ret i dem undervejs i processen, når der sker ændringer.


Modul 5: Forberedelse

I dette modul forbereder eleverne handlingen ifølge deres procesplan.


Modul 6: Handling

Handlingen udføres. Denne del af forløbet er vigtig. Det er her eleverne i forskellige grader gerne skal opleve succeser med deres drømme, idéer og planer.


Modul 7: Evaluering

Vælg at evaluere forløbet på en måde, eleverne allerede kender, så evalueringen følger klassens vante måde at evaluere processer og læring på.