Preloader

Om Go Creative


Go Creative er et kreativt koncept, som er udviklet af foreningen Barndrømmen i samarbejde med et team af fagfolk, kunstnere og kreative konceptudviklere. Den nationale indsats henvender sig til alle folkeskoler, friskoler, privatskoler og efterskoler. Målet med Go Creative er, at eleven tør drømme og bliver i stand til at handle på sine drømme.
Én ting er at turde drømme, – at drømme stort og sige sin drøm højt til andre – noget andet er at være i besiddelse af de kompetencer, som får mennesker til at handle.
Go Creative opererer i to spor.

Del din drøm

Først: ”Jeg-tør-drømme-sporet” – Del din Drøm.
Her er fokus på drømme, inspiration og opgaver, der gennem kreativitet og kunstnerisk udfoldelse afsøger drømmen hos den enkelte elev. Arbejdet vil munde ud i et webgalleri fyldt af billeder med elevernes drømme og et storstilet event i en større by i Danmark.

Gør drøm til handling

Dernæst: ”Jeg-tør-handle-sporet” – Gør drøm til handling. Her er fokus på at handle på sine drømme. Dette er et længere forløb end det første spor. Der kan vælges mellem flere handleopgaver.
Opgaverne skal bidrage til at styrke elevernes handlingskompetence og deres personlige indstilling og dermed på længere sigt give dem mod på at forfølge deres drøm. Handleopgaverne består af moduler indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab. Efter udførte handleopgaver vil eleverne derfor have opfyldt læringsmål både inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab og Fælles Mål.

En kontinuerlig indsats

Go Creative er en kontinuerlig indsats, og der vil løbende blive udviklet forløb og opgaver for både indskoling, mellemtrin og udskoling.