7. - 10. Klasse

Trin 6: Del med verden

Ud fra tanken om, at alle børn og unge har potentialet til at blive til noget eller nogen, vil vi i trin 6 gerne opfordre jer til at

• dele jeres egne drømme/mål med børn og unge uden for jeres lokalmiljø

• opfordre andre børn og unge til at dele deres drømme med andre

• skabe diskussion om de samfundsmæssige muligheder, man har for at nå sine mål, og hvordan sociale eller geografiske baggrunde kan være en udfordring.

Den indsigt, eleverne har opnået indtil nu, skal formidles videre til andre børn og unge ude i verden, der har brug for at få et positivt skub. Når man først begynder at italesætte drømmen og diskutere den med andre, så har man allerede startet processen og vejen mod en løsning.

Brainstorm over mulighederne og find en måde at bringe jeres viden videre ud i verden på. Måske er det metoden, I gerne vil udbrede. Måske er det en specifik drøm. Måske er der andre ude i verden, der deler jeres drøm, og som I kan indgå dialog med.

Brug online medier, NGOer, TV, radio og jeres eget netværk til at komme ud over grænserne. Hvis I vil ud med jeres budskab til ikke-dansktalende målgrupper, så overvej hvilket sprog, I vil formidle det på.

Overvej f.eks. følgende muligheder: • YouTube, Facebook, Instagram, Twitter

• Læserbrev

• Medier

• Venskabsklasse

Deltag i lodtrækningen om et gavekort til klassen
Del jeres budskab med verden og Go Creative ved at bruge hashtag #gocreativeambassador på de sociale medier, når I har gennemført trin 6.
Vi i Barndrømmen trækker lod om præmien blandt de klasser, der har lagt deres bidrag op på et socialt medie inden d. 6. marts 2020. Der vil være to præmier – en for mellemtrinsklasser og en for udskolingsklasser.

Præmien for mellemtrinnet er: 3.000 kr.
Præmien for udskolingen er: 3.000 kr.
Vi giver vinderne besked direkte, og offentliggør det på Go Creatives hjemmeside d. 11. marts 2020.

To Top