Børnehave

Trin 5: Del lokalt


Du og børnene skal nu ud og præsentere deres drømmeværker i jeres nærområde.

Her kan et samarbejde med kulturinstitutioner, sportshaller, skoler, institutioner på tværs af generationer f.eks. plejehjem, lokalmuseer, rådhuse eller biblioteker være oplagte muligheder. Kun fantasien sætter grænser for, hvor I kan præsentere børnenes drømme. Inddrag så vidt muligt børnene i handlingen, så de får indflydelse på hvor, hvornår, hvad og hvem.

En måde at gribe planlægningen an på kunne være at skabe en fælles ToDo-liste over hvilke gøremål, der skal klares for at kunne gennemføre den konkrete udstilling, koncert, event eller lign. i jeres nærmiljø. Sæt børnene til at hjælpe med de opgaver, som du vurderer, at de har kompetencer til. Det er bl.a. i denne del af forløbet, at børnene begynder at få en forståelse for, hvad det vil sige at handle aktivt på noget, man gerne vil opnå.

Forslag til ToDo >

I processen kan der komme afslag fra potentielle samarbejdspartnere, og der kan være andre små bump på vejen - det skal I endelig ikke lade jer stoppe af.

To Top