Børnehave

Trin 3: Vær kreativ


Nu skal børnene udtrykke deres drøm mere konkret.

Du skal ud fra din faglighed og viden beslutte, hvad børnene skal lære, og hvilke udtryksformer de skal præsentere deres drøm igennem.

Forslag til aktiviteter i børnehaven:
• Billedkunst: Illustrer din drøm gennem billeder f.eks. tegning, maleri, collage/klippe, tryk, foto, skulptur eller kulisser.
• Litteratur: Illustrer din drøm gennem litteratur f.eks. fortællinger, digt eller sangtekst.
• Musik: Illustrer din drøm gennem musik f.eks. sang, skab et lydbillede eller en musikvideo.
• Scenekunst: Illustrer din drøm gennem f.eks. teaterstykke, dans eller musical.
• Film: Illustrer din drøm gennem f.eks. video eller stop motion. Filmen må højst vare 1 minut.
• Arkitektur: Illustrer din drøm gennem f.eks. skitsetegning eller byg en 3D model i konkrete materialer, fx modellervoks, Duplo eller Lego.
• Design & kunsthåndværk: Illustrer din drøm gennem f.eks. skulptur eller møbler. Tegn skitser eller konstruer en model i papmaché eller andet materiale.

To Top