Faglig inspiration


Henvisninger til litteratur
Vi henviser til følgende litteratur og videoer og vil løbende opdatere med mere relevant viden

Læring med kroppen forrest
forfatter Kjeld Fredens
Hans Reitzels forlag

Er du nysgerrig efter mere, så besøg Children Need Arts Vidensbank på www.childrenneedarts.dk

Hvis du har ideer til litteratur, artikler eller andet du gerne vil dele med Barndrømmen og dermed dine lærer- eller pædagogkollegaer der også benytter Go Creative, så send os gerne en besked til: info@barndroemmen.dk

Per Schultz Jørgensen

Kulturoplevelser og kreative aktiviteter understøtter fantasien, som er en stærk kilde til glæde, tro og håb og ikke mindst den modstandskraft, som vi alle har brug for, når vi oplever modgang.

Børnene og de unge får gennem kulturoplevelser udvidet deres perspektiv på livet og dem selv og får erfaringer, der kan give dem livsmod. De får et nyt afsæt for at forstå verden, et bedre grundlag for at handle i den, og dermed et bedre udgangspunkt for at søge ”det gode liv”.

Kreativ udfoldelse og kulturoplevelser udvider i almindelighed vores verden og giver den et nyt perspektiv. Vi får ny inspiration, og vi får ideer til nye måder at håndtere udfordringer på.

Kulturaktiviteter åbner også for oplevelsen af, at der ligger en verden uden for den konkrete virkelighed, som børnene befinder sig i lige nu. Det skaber grundoplevelser, der forplanter sig positivt til andre områder af deres liv.

Oftest kan børn og unge med en velstående og ressourcestærk familiebaggrund selv få del i kulturoplevelser. De går til koncert og i teatret - de søger oplevelser, der løfter dem op fra hverdagen.

For børn og unge med svagere baggrund er det ofte en umulighed. Det gælder også generelt for mennesker, der savner ressourcer. Derfor inddrager man flere steder kulturoplevelser og kreativ udfoldelse i omsorgen og behandlingen på f.eks. hospitaler og plejehjem, blandt handicapgrupper og i forbindelse med indsatser til forskellige grupper af udsatte børn og unge.

Barndrømmens landsdækkende kulturindsats Go Creative giver kulturaktiviteter til børn og unge og vover at gå nye veje. Her ligger det stærke og flotte perspektiv. Det er kulturaktiviteter, der bidrager til at styrke børn og unges modstandskraft, når de arbejder i fællesskab med deres klassekammerater, om at turde tro på og handle på deres drømme. Det er i troen på drømmen og mulighederne, at rejsen mod fremtiden begynder.

Per Schultz Jørgensen
Professor emer., dr.phil og tidligere formand for Børnerådet
Medlem af Advisory Board for BarndrømmenGoCreative
Barndrømmen
Children Need Arts Foundation

Grønningen 15
1270 København K.
Denmark

df@barndroemmen.dk
+45 2835 9656

To Top