Preloader

Forældre


Go Creative er udviklet af foreningen Barndrømmen, som du kan læse mere om under
Om Go Creative". Go Creative er et kreativt koncept, der ønsker, at børn uanset baggrund får mulighed for og mod til at drømme – også store drømme - og får mod og kompetencer til at udføre drømme og planer i virkeligheden. I skoleåret 2016/2017 er Go Creative udviklet til alle børn fra
0. – 6. klasse på danske grundskoler.

Konceptet har to spor:

Et kortere forløb, ”Drøm og tegn”, hvor børnene tegner deres drømme, frit eller efter inspirerende opgaver. Dette forløb munder ud i, at børnenes tegninger bliver vist i Go Creatives webgalleri samt projekteret op på en stor national bygning den 20. november 2016 på FN Børnekonventionens fødselsdag.

Et længere forløb, ”Gør drøm til handling”, som består af moduler indenfor kreativitet, innovation og entreprenørskab. Her er fokus på at handle på sine drømme. Læreren udvælger en handleopgave, som klassen løser i fællesskab. Læreren styrer processen, hvor der undersøges, findes på, drømmes, udvælges, planlægges, udføres og evalueres. Efter udførte handleopgaver vil børnene derfor have opfyldt læringsmål både inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab og Fælles Mål.

Det er forskelligt, om klasserne deltager i et eller begge forløb, men vi opfordrer lærerne til at give børnene adgang til begge forløb.