0. - 3. Klasse

Trin 1: Bliv Inspireret


Begynd med en fælles samtale på klassen om det at drømme.
Det er vigtigt, at dine elever forstår forskellen på:
• de drømme, de har om natten, og som de ikke har kontrol over,
• og det at have en drøm for deres fremtid, dvs. et ønske, mål eller en vision, som de selv kan påvirke.

Klassens fælles viden om drømme kan skrives i stikord på tavlen eller visualiseres på anden vis i f.eks. et mindmap.
Denne samtale kan udvides og kvalificeres ved at inddrage inspiration fra disse fire indgange:
• Kunstnerisk verden med et eventyrligt tvist inden for de syv kunstfagområder:
billedkunst, litteratur, musik, scenekunst, film, arkitektur og design & kunsthåndværk.
• Små historier om nationale og internationale rollemodeller, der har opnået deres drømme. Det er personer som f.eks. Stephen Hawking, Nadia Nadim og J.K. Rowling.
• Videohilsener fra kendte danskere, som taler til jeres elever.
• Galleri med drømmeværker fra de seneste 3 års Go Creative forløb.
Hvis dine elever har adgang til digitale devices, kan de efter en kort stilladsering fra dig selv søge videre og lade sig inspirere gennem de fire indgange: Kunstnerisk verden, Historier, Videohilsener og Galleri.

Andre forslag til inspiration:
Du kan opfordre dine elever til at ”interviewe” deres forældre, bedsteforældre eller andre familiemedlemmer og venner om deres drømme.
Du kan invitere nogle personligheder fra skolens nærområde ind i klassen og lade dem fortælle om deres drøm og arbejdet med at opnå den.
Ved at arbejde uddybende med drømmen i opstartsfasen, sikrer du dig, at alle elever har en forforståelse for det at have en drøm. Det er et godt udgangspunkt for det videre forløb.To Top