Lærer/Pædagog

Forord ved Per Schultz Jørgensen

Kulturoplevelser og kreative aktiviteter understøtter fantasien, som er en stærk kilde til glæde, tro og håb og ikke mindst den modstandskraft, som vi alle har brug for, når vi oplever modgang.

Børnene og de unge får gennem kulturoplevelser udvidet deres perspektiv på livet og dem selv og får erfaringer, der kan give dem livsmod. De får et nyt afsæt for at forstå verden, et bedre grundlag for at handle i den, og dermed et bedre udgangspunkt for at søge ”det gode liv”.

Kreativ udfoldelse og kulturoplevelser udvider i almindelighed vores verden og giver den et nyt perspektiv. Vi får ny inspiration, og vi får ideer til nye måder at håndtere udfordringer på.

Kulturaktiviteter åbner også for oplevelsen af, at der ligger en verden uden for den konkrete virkelighed, som børnene befinder sig i lige nu. Det skaber grundoplevelser, der forplanter sig positivt til andre områder af deres liv.

Oftest kan børn og unge med en velstående og ressourcestærk familiebaggrund selv få del i kulturoplevelser. De går til koncert og i teatret - de søger oplevelser, der løfter dem op fra hverdagen.

For børn og unge med svagere baggrund er det ofte en umulighed. Det gælder også generelt for mennesker, der savner ressourcer. Derfor inddrager man flere steder kulturoplevelser og kreativ udfoldelse i omsorgen og behandlingen på f.eks. hospitaler og plejehjem, blandt handicapgrupper og i forbindelse med indsatser til forskellige grupper af udsatte børn og unge.

Barndrømmens landsdækkende kulturindsats Go Creative giver kulturaktiviteter til børn og unge og vover at gå nye veje. Her ligger det stærke og flotte perspektiv. Det er kulturaktiviteter, der bidrager til at styrke børn og unges modstandskraft, når de arbejder i fællesskab med deres klassekammerater om at turde tro på og handle på deres drømme. Det er i troen på drømmen og mulighederne, at rejsen mod fremtiden begynder.

Per Schultz Jørgensen
Professor emer., dr.phil og tidligere formand for Børnerådet
Medlem af Advisory Board for Barndrømmen

Velkomst ved Barndrømmen


Kære lærer og pædagog - Velkommen til Go Creative

Go Creative er Barndrømmens nationale kulturindsats, og vi har glædet os meget til at lancere vores nye forløb for skoleåret 2019/2020.

I år vil vi gerne inspirere til, at jeres børn/elever udtrykker deres drøm på eventyrlig vis. Det kan både ske konkret i form af et eventyr eller blot med inspiration fra eventyrenes verden.

Barndrømmen samarbejder med en lang række kulturinstitutioner, som har bidraget med forslag til værker med et eventyrligt tvist. Værkerne præsenteres som billeder, små film og lydfiler under Kunstnerisk verden.

I det nedenstående er der en beskrivelse af, hvordan I kan gribe Go Creative-forløbets seks trin an, så jeres børn/elever både får arbejdet med det at drømme og samtidig opnår handlingskompetencer.

Som lærer/pædagog kan du klæde dig selv teoretisk på under linket med forslag til litteratur, artikler og videoer og gennem introduktion ved prof. Per Schultz Jørgensen.

Go Creative-forløbet er tænkt tværfagligt, idet der er fokus på, at børnene/eleverne øger deres kreative evner gennem det skabende arbejde med den kunstneriske udtryksform. De lærer at udvikle idéer sammen og omforme dem til handling.

Go Creative kan benyttes i fag som dansk, billedkunst, natur/teknologi, musik, samfundsfag, matematik og håndværk/design. Der er ingen krav til lektionsantal inden for hvert trin, så forløbet kan udføres, så det passer til netop dine børn/elever.

Go Creative-forsiden er der også et link til forældre. Her findes et forældrebrev, som I frit kan benytte, samt billeder fra de seneste års arbejde med Go Creative på landets skoler.

Om tilmelding
Før du starter op, skal du tilmelde din børnehave eller skoleklasse til Go Creative via tilmeldingslinket på forsiden.

De lærere og pædagoger, som har tilmeldt sig inden d. 30. august 2019, deltager automatisk i lodtrækningen om at vinde en kulturevent for hele skolen eller børnehaven.

Når du og dine børn/elever er klar til at starte forløbet, klikker du på linket for enten børnehave, indskoling, mellemtrin eller udskoling. Under hver målgruppe finder du 5 til 6 opgavetrin.

Under hvert enkelt trin er der en beskrivelse med forslag til, hvordan I guider jeres børn/elever gennem opgaverne. Trin 6 er kun beregnet til mellemtrin- og udskolingsklasser.

De 6 Trin i Go Creative
• Bliv inspireret: - Introduktion til samtalen om, hvad det vil sige at drømme. - En kunstnerisk verden med eventyrlig inspiration inden for de syv kunstfagområder: billedkunst, litteratur, musik, scenekunst, film, arkitektur og design & kunsthåndværk. - Små historier om rollemodeller, der har opnået deres drømme, som f.eks. Stephen Hawking, Nadia Nadim og J.K. Rowling. - Videohilsner fra kendte personligheder. - Galleri med drømmeværker fra de seneste 3 års Go Creative forløb.

• Drøm: Beslut hvilken drøm I ønsker at arbejde videre med. Det er på dette trin, barnet/eleven danner sig det endelige billede af sin drøm og sætter ord på den.

• Vær kreativ: Her skal dine børn/elever fordybe sig i at skabe et kreativt, kunstnerisk værk inden for et eller flere af de 7 kunstneriske fagområder.

• Del i galleri: Her finder du en video-vejledning, der viser hvordan du uploader dine elevers drømmeværker til Go Creatives nationale og digitale galleri.

• Del lokalt: Del børnenes/elevernes drømmeværker i nærområdet.

• Del med verden: For mellemtrin og udskoling. Find en måde at bringe jeres viden videre ud i verden på. Vi trækker lod om en ekstra præmie for dette trin.

Vi glæder os til at invitere jer med indenfor i Go Creative og ønsker dig og dine børn/elever rigtig god fornøjelse.

På vegne af teamet bag Go Creative,

Dorthe Foged Barndrømmen

To Top