Om Barndrømmen


Der er i dag en skæv fordeling i samfundet, både socialt og geografisk, når det handler om børns adgang til kunst og kultur. Mange børn i Danmark er helt uden disse muligheder, men alle børn og unge har brug for kulturelle og kunstneriske aktiviteter i deres hverdag. Det arbejder Barndrømmen for at realisere. Kulturoplevelser er ikke blot noget, det er rart at være med i, noget der løfter og begejstrer. Det er også noget, hvor man finder nye ressourcer, livsmod og troen på, at man er noget værd. 

Forskning i børns udvikling viser klare forbedringer, især for socialt udsatte børn, når de får adgang til kunstneriske og kulturelle aktiviteter. Det giver mere end bare en værdifuld oplevelse: det smitter direkte og målbart af på børnenes skolegang. De bliver bedre til at kommunikere og udtrykke sig. Børnene får et nyt syn på sig selv, bliver inspireret til at kaste sig ud i mere, og række lidt højere op for at nå deres mål. 

Kernen i Barndrømmens arbejde er at udvide børns og unges verdensbillede, at hjælpe dem til at indfri deres potentialer, og lade dem se muligheder frem for begrænsninger. Det kommer ikke kun det enkelte barn til gode - også samfundet, fordi vi støtter børn og unge i at se sig selv som aktive samfundsborgere.

I 2015 modtog Barndrømmen Gerdaprisen, bl.a. med begrundelsen: ’Barndrømmen er et pragteksempel på organisering af frivillighed og inddragelse af civilsamfund, og har udvist særligt initiativ samt udviklet nye metoder, der er omsat i handling og styrker børns gode livsvilkår’. 

Foreningen Barndrømmen blev stiftet i 2011 af Dorthe Foged.


Barndrømmen arbejder med to konkrete indsatsområder:

• Go Creative – en socialkulturel indsats med et kreativt koncept, der understøtter og motiverer børns mod på at drømme, og handle på deres drømme. Go Creative er udviklet af Barndrømmen i samarbejde med et stærkt team af fagfolk og kreative, kunstneriske kræfter. Tæt på 40.000 børn og unge er engageret i Go Creative forløbet i skoleåret 2018/2019.

• Børnekulturelle Topmøder – som har til formål at samle og formidle den nyeste internationale viden om kunst og kulturs indvirkning på børns trivsel, læring, identitetsdannelse og udvikling. Børnekulturtopmøderne er udviklet af Barndrømmen, og afvikles hvert tredje år i København.

To Top