Om Go Creative


Go Creative er Barndrømmens nationale kulturindsats, som blev lanceret første gang i skoleåret 2016/2017.

Go Creative er en helhedsorienteret, kreativ kulturindsats rettet mod alle grundskoleelever og børnehavebørn. Målet er at bidrage til styrkelse af børn og unges fantasi, kreativitet, livsmod, indlæringslyst og udvidelse af horisont og samtidig motivere dem til at indfri deres potentialer bedst muligt.

I skoleåret 2023/2024 når Go Creative ca. 48.000 børn og unge med forskellige sociale baggrunde i 91 ud af landets 98 kommuner. Go Creative er, takket være flot opbakning fra fonde som Lauritzen Fonden og Spar Nord Fonden, frit tilgængeligt for alle børnehaver og skoler i hele Danmark.GoCreative
Barndrømmen
Children Need Arts Foundation

Grønningen 15
1270 København K.
Denmark

df@barndroemmen.dk
+45 2835 9656

To Top