Om Go Creative


Go Creative


Er Barndrømmens nationale kulturindsats, som blev lanceret første gang i skoleåret 2016/2017.

Go Creative er en helhedsorienteret, kreativ kulturindsats rettet mod alle grundskoleelever og børnehavebørn. Målet er, at bidrage til styrkelse af børn og unges fantasi, kreativitet, livsmod og indlæringslyst, udvidelse af horisont, og samtidig motivere dem til at indfri deres potentialer bedst muligt.

I 2018 nåede Go Creative tæt på 40.000 børn og unge, med forskellige sociale baggrunde, i 86 ud af landets 98 kommuner. Go Creative er, takket være flot opbakning fra fonde og virksomheder, frit tilgængeligt for alle børnehaver og skoler i hele Danmark, og forløbet vil fortsætte fremadrettet

To Top