0. - 3. Klasse

Trin 2: Drøm


I Trin 1 har dine elever givet udtryk for deres umiddelbare tanker om deres drøm og fået indblik i, hvad andre drømmer om.

Eleverne skal nu på baggrund af inspirationssamtalen beslutte, om de vil arbejde med en individuel drøm eller en fælles drøm for klassen. Denne beslutning udfoldes i en ny mindmap eller planche.


Herefter skal I på klassen tage en endelig beslutning om, hvilken drøm I ønsker at arbejde videre med. Er det elevernes individuelle drømme, eller er det en fælles drøm I vælger som klasse?

To Top