4. - 6. Klasse

Trin 1: Bliv Inspireret


Begynd med en fælles samtale på klassen om det at drømme.

Det er vigtigt, at dine elever forstår forskellen på:

• de drømme, de har om natten, og som de ikke har kontrol over,
• og det at have en drøm for deres fremtid, dvs. et ønske, mål eller en vision, som de selv kan påvirke.
Klassens fælles viden om drømme kan skrives i stikord på tavlen eller visualiseres på anden vis i f.eks. et mindmap.

Denne samtale kan udvides og kvalificeres ved at inddrage inspiration fra disse fire indgange:

• Kunstnerisk verden med et eventyrligt tvist inden for de syv kunstfagområder: billedkunst, litteratur, musik, scenekunst, film, arkitektur og design & kunsthåndværk.

• Små historier om nationale og internationale rollemodeller, der har opnået deres drømme. Det er personer som f.eks. Stephen Hawking, Nadia Nadim og J.K. Rowling.

• Videohilsener fra kendte danskere, som taler til jeres elever.

• Galleri med drømmeværker fra de seneste 3 års Go Creative forløb.

Eleverne kan derefter selv søge videre og lade sig inspirere gennem de fire indgange: Kunstnerisk verden, Historier, Videohilsener og Galleri.

Du kan også opfordre eleverne til at interviewe deres forældre eller bedsteforældre om deres drømme eller invitere personligheder fra skolens nærområde ind i klassen og lade dem fortælle om deres drømme. Ved at arbejde uddybende med drømmen i opstartsfasen sikrer du dig, at alle elever har en forforståelse for det at have en drøm. Det er et godt udgangspunkt for det videre forløb.

To Top