Børnehave

Trin 1: Bliv Inspireret


Begynd med en fælles samtale med børnene om det at drømme.
Det er vigtigt, at børnene forstår forskellen på:
• de drømme, de har om natten, og som de ikke har kontrol over,
• og det at have en drøm for deres fremtid, dvs. et ønske, mål eller en vision, som de selv kan påvirke.

I børnegruppen kan I skabe en stor fælles tegning over børnenes egen viden om drømme.
Denne samtale kan udvides og kvalificeres ved at inddrage inspiration fra de fire indgange:

• Kunstnerisk verden med et eventyrligt tvist inden for de syv kunstfagområder:
billedkunst, litteratur, musik, scenekunst, film, arkitektur og design & kunsthåndværk.
• Små historier om nationale og internationale rollemodeller, der har opnået deres drømme. Det er personer som f.eks. Stephen Hawking, Nadia Nadim og J.K. Rowling.
• Videohilsener fra kendte danskere, som taler til børnene.
• Galleri med drømmeværker fra de seneste 3 års Go Creative forløb.

Andre forslag til inspiration:
Du kan opfordre børnene til at ”interviewe” deres forældre, bedsteforældre eller andre familiemedlemmer og venner om deres drømme. Du kan invitere nogle personligheder fra børnehavens nærområde ind i institutionen og lade dem fortælle om deres drøm og arbejdet med at opnå den. Ved at arbejde uddybende med drømmen i opstartsfasen sikrer du dig, at alle børnene bliver opmærksomme på vigtigheden af at have drømme. Det er et godt udgangspunkt for det videre forløb.

To Top