Børnehave

Trin 2: Drøm


Nu skal børnene på baggrund af inspirationssamtalen beslutte, om de vil arbejde med en individuel drøm eller en fælles drøm for en gruppe af børn.

Denne beslutning udfoldes i en individuel eller fælles tegning af den valgte drøm.

To Top